2013_12_29 Brianna & Vinh - Chloe Atnip Photography